Urvishkant M. Shukla | Gujarati Books | Buy Now | Bookfragrance

Urvishkant M. Shukla | Gujarati Book | Buy Now | Buy book online
Show:
Sort By:

Anyeshti Karma Prayog

Mrutyu Ni Vidhi - Agni Daah - Vividh Pind - Trayodashah (Shravani Shraddh) - Ekadashah - Panchak Sut..

INR 60

Batuk Ni Balpothi

Sandhya - Puja - Tarpan Thi Sharu Kari Ant Sudhi Na Karmakand Ni Saral Bhasha Ma Samjuti Uprant Aart..

INR 101

Karma Sarita

Ganesh Yag - Devi Yag - Vishnu Yag - Shiv Yag Ma Upyogi Pujan Vidhi..

INR 175

Karmakand Puja Pathdarshika

Vividh Shanti - Vastu - Pratishtha - Kalsarp - Vishnu Yag - Rahu-Ketu Pujan - Nandi Shraddh - Mataji..

INR 125

Karmakand Samuchchay Darpan

Vastu - Navchandi - Nakshatra Yog Shanti - Ganga Pujan - Nadi Dosh - Avdhut Pujan - Hanumant Pujan -..

INR 75